Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo odborný seminár Projektový manažment pre pracovníkov kultúry – príprava a vypracovanie projektov, ktorý sa uskutočnil 12. januára 2016 v čase 10.00 – 14.00 hod.

Seminár bol určený pre odborných pracovníkov v oblasti kultúry miest a obcí okresu Komárno. Jeho cieľom bolo priblížiť účastníkom prípravu a spracovanie dokumentácie k predkladaným projektom, vypracovanie žiadostí projektov po formálnej a vecnej stránke.

Lektorkami boli odborné pracovníčky z oblasti vzdelávania Národného osvetového centra v Bratislave, PhDr. Veronika Vasilová, PhD. a PhDr. Svetlana Chomová.
Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne, Petőfiho 2, Komárno.

Značky:

Detaily podujatia

12. januára 2016 0:00
12. januára 2016 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");