Platnosť podujatia uplynula

PREVENCIA VYBRANÝCH SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH JAVOV

Národné osvetové centrum v Bratislave v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne pripravujú odborný seminár zameraný na prevenciu vybraných sociálnopatologických javov.

Hlavnými témami sú dlhové poradne, korene sebapoškodzovania, šikanovanie a prevencia rizikového správania na školách.

 

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Podrobnosti

14. septembra 2022 9:00
20. septembra 2022 15:30