Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave zorganizovali pre 8. a 9. ročník základných škôl, stredné školy a gymnáziá okresu Komárno edukačné aktivity v prevencii sociálnopatologických javov pod názvom Prevencia v praxi.

Školy okresu Komárno mali možnosť zapojiť sa  21. septembra 2017 v čase 8:00 – 12:00 do preventívnych aktivít venovaných témam: šikanovanie, poruchy príjmu potravy, obchodovanie s ľuďmi, ohrozenia internetu, násilie v rodine, nelátkové závislosti, legálne a nelegálne drogy.

Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Základnej školy Ul. Pohraničná 9 v Komárne na prízemí.

Lektorkami boli PhDr. Ingrid Hupková,PhD., odborná pracovníčka vzdelávania, manažérka pre sociálnu prevenciu NOC a Mgr. Barbora Kuchárová, PhD. klinická psychologička.

Detaily podujatia

21. septembra 2017 0:00
21. septembra 2017 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");