Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo na úseku sociálnej prevencie a vzdelávania v mesiaci november 6 výchovno–vzdelávacích interaktívnych stretnutí na témy: Nebezpečenstvá ohrozujúce deti, Trestnoprávne povedomie mladistvých, prevencia kriminality, Ľudské práva, Šikanovanie (obete kyberšikany) a Ako zvládnuť dospievanie – problémy v správaní. Stretnutia sme usporiadali v rámci okresu Komárno na 1 špeciálnej základnej škole, 1 základnej škole a 3 stredných odborných školách. Cieľom stretnutí bolo informovať žiakov a študentov o základných ľudských právach, rizikách hroziacich deťom aj mládeži a upozorniť na najvýraznejšie zmeny v správaní dospievajúcich.

Značky:

Detaily podujatia

1. novembra 2014 0:00
1. novembra 2014 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");