Platnosť podujatia uplynula

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo na úseku sociálnej prevencie a vzdelávania v mesiaci máj 6 výchovno–vzdelávacích interaktívnych stretnutí na témy: Šikanovanie (obete kyberšikany), Novodobé závislosti, Látkové závislosti – tabakizmus a Nádorové ochorenia. Stretnutia sme usporiadali v rámci okresu Komárno na 1 špeciálnej základnej škole, 2 základných školách, 2 stredných školách a 1 súkromnej strednej odbornej škole. Naším cieľom bolo upozorniť na nevhodné a nezákonné konanie detí a mládeže, informovať o rizikách novodobých nelátkových závislostí, o dôsledkoch fajčenia a jeho vplyvu na zdravie človeka. Študenti sa dozvedeli o rizikách nádorových ochorení, kde sme venovali pozornosť hlavne prevencii, dôležitosti včasnej diagnostiky a vplyvu spôsobu života na vznik ochorení.

Značky:

Podrobnosti

1. mája 2014 0:00
1. mája 2014 0:00