Táto udalosť je už neaktuálna

Šikanovanie (obete kyberšikanovania)

Dňa 30.1.2014 sme na Strednej odbornej škole technickej v Komárne usporiadali besedu na tému Šikanovanie. Študenti sa dozvedeli o rôznych typoch a formách šikanovania, aký je rozdiel medzi šikanovaním a vydieraním, i ako majú reagovať, keď sa ocitnú v podobnej situácii. Lektorka Mgr. Ľudmila Kliská študentom prečítala niekoľko príbehov o šikanovaní, o ktorých sa následne spoločne rozprávali a predkladali k nim svoje vlastné návrhy a možnosti riešenia.

 

Ako zvládnuť dospievanie, problémy v správaní

Dňa 30.1.2014 sme na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Komárne usporiadali besedu na tému dospievanie a problémy v správaní. Lektorka Mgr. Ľudmila Kliská sa so študentmi rozprávala o ich vzťahoch s rodičmi, kamarátmi, spolužiakmi i učiteľmi. Študenti si spravili viacero osobných dotazníkov a sebapoznávacích aktivít zameraných na vnímanie seba, ich správanie a vzťahy. Následne sa o jednotlivých odpovediach rozprávali a snažili sa nájsť odpovede na ďalšie vzniknuté otázky.

Značky:

Detaily podujatia

1. januára 2014 0:00
1. januára 2014 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");