Platnosť podujatia uplynula

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje 29. apríla 2017 (sobota) o 13.00 hod. 24. ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadky malých dychových hudieb v priestoroch amfiteátra Dôstojníckeho pavilónu v Komárne.

Podmienkou pre akceptáciu do súťaže je splnenie dramaturgických podmienok, predovšetkým nacvičenie jednej z povinných skladieb.

Záväzné prihlášky v elektronickej forme zašlite do 10. apríla 2017 na adresu: riaditel@ros-komarno.sk, osveta.komarno@gmail.com s uvedením súťažného repertoáru, charakteristiky a fotografie malej dychovej hudby v minimálnom rozlíšení 3,2Mpx.

 

Povinné skladby:

1. Voľba:

MÔJ KAMARÁT – pochod, Ferdinand Mondok

2. Voľba:

POP POLKA – Adam Hudec

Značky:

Podrobnosti

29. apríla 2017 0:00
29. apríla 2017 0:00