Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Komárne usporiadalo pre členov poradného zboru a dirigentov DSZ zasadnutie poradného zboru pre spevácke zbory, ktorý sa uskutočnil 02. 03. 2017 (štvrtok) o 13.30 hod. v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne.

Značky:

Detaily podujatia

2. marca 2017 0:00
2. marca 2017 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");