Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne a Univerzita J. Selyeho v Komárne – Katedra telesnej  výchovy  pripravili  pre  materské  školy  mesta  Komárno 8. ročník akcie zameranej na podporu pohybovej aktivity mladej generácie s názvom Pohybom ku zdraviu, ktorá sa uskutočnila 26. 10. 2016 v Športvom centre Univerzity J. Selyeho, Hradná 2, v Komárne.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Mesta Komárno.

 

Viac fotiek nájdete tu

Značky:

Detaily podujatia

26. októbra 2016 0:00
26. októbra 2016 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");