Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Univerzitou J. Selyeho v Komárne – Katedra telesnej výchovy a športu a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne usporiadali pre materské školy z Komárna 6. ročník akcie zameranej na podporu pohybovej aktivity mladej generácie s názvom Pohybom ku zdraviu. Podujatie sa uskutočnilo 10.11.2014 v športovom stredisku Univerzity J. Selyeho, Hradná č.2, v Komárne.

Značky:

Detaily podujatia

10. novembra 2014 0:00
10. novembra 2014 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");