Táto udalosť je už neaktuálna

Pofestivalovú prehliadku filmov s environmentálnou tematikou Envirofilm 2014 sme zorganizovali v dňoch 23. – 26. jún 2014 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne. Formou projekcie filmov prihlásených do súťaže 20. medzinárodného filmového festivalu ENVIROFILM 2014, ktorého vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a hlavným organizátorom Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici, sme chceli upriamiť pozornosť mladej generácie na riziká globálnych zmien a poukázať na vplyv životného štýlu človeka na životné prostredie. Počas prehliadky sme žiakom základných a stredných škôl mesta Komárno premietli spolu 4 filmy z troch európskych krajín. Kvalita filmov poskytla veľa zaujímavých dokumentov a informácií pre pomoc zvyšovania úrovne environmentálnej výchovy v školách i v bežnom živote.

 

Značky:

Detaily podujatia

23. júna 2014 0:00
26. júna 2014 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");