Táto udalosť je už neaktuálna

Rád píšeš? Ak áno, tak teraz máš možnosť zúčastniť sa na celoslovenskej autorskej súťaži Literárna Senica Ladislava Novomeského.

Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované.

 

Kategórie:

I. kategória – žiaci 5. – 9. ročníka a osemročných gymnázií

II. kategória – študenti stredných škôl

III. kategória – študenti vysokých škôl a ostatní dospelí

Detaily podujatia

1. januára 2016 0:00
31. decembra 2016 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");