Táto udalosť je už neaktuálna

Dňa 14. mája 2015 sa v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre uskutočnila Krajská súťaž v rétorike Štúrov Zvolen, v ktorej sa opäť naši rečníci umiestnili na popredných miestach.

Výsledky:

II. kategória

    1. miesto – Andrej Purkart – ZŠ Ul. Pohraníčná 9, Komárno

    3. miesto – Gabriela Lysičanová – ZŠ J. A. Komenského, Komárno

Andrej Purkart nás bude reprezentovať na celoštátnom kole 15. – 16. júna 2015 vo Zvolene.

Obom súťažiacim srdečne blahoželáme!
     

Značky:

Detaily podujatia

14. mája 2015 0:00
14. mája 2015 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");