Táto udalosť je už neaktuálna

Okús naše ľudové remeslá – Koža

Tradičné ľudové remeslá ako ich dnes poznáme boli každodennou súčasťou života našich predkov a  prenášali sa z generácie na generáciu.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne počas cyklických stretnutí podujatia Okús naše ľudové remeslá ponúka žiakom základných škôl mesta Komárno priestor na to, aby ich mohli spoznať a vlastnými rukami si ich aj vyskúšať.

S odbornou lektorkou navštívime 7. decembra žiakov Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským na ul. Eötvösova 39 v Komárne. Témou stretnutia bude tradičná práca z kožou. Deti si po kratšom ústnom opise ľudového remesla budú môcť vlastnoručne vyrobiť jednoduché kožené predmety.

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

7. decembra 2022 11:00
31. decembra 2022 15:07
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");