Platnosť podujatia uplynula

OKÚS NAŠE ĽUDOVÉ REMESLÁ

Tradičné ľudové remeslá ako ich dnes poznáme boli každodennou súčasťou života našich predkov a  prenášali sa z generácie na generáciu.

Veľká noc

V rámci podujatia Okús naše ľudové remeslá sme 13. apríla 2022 zavítali medzi žiakov

ZŠ Rozmarínová ul. 1., Komárno. Počas popoludnia sme deťom vytvorili priestor na to, aby mali možnosť spoznať a vlastnými rukami si vyskúšať prácu s prútím a zdobenie vajíčok tradičnými technikami. Pod rukami detí vznikli netradičné kraslice, ale aj vlastnoručne pletené korbáče.

Ďakujeme za spoluprácu

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Podrobnosti

30. mája 2022 14:05
31. mája 2022 23:30