Táto udalosť je už neaktuálna

ODDYCHPODYCH 2021

Krajská súťažná prehliadka dychových hudieb OdDYChpoDYCH realizovaná 16.10.2021 pod organizačnou taktovkou Malokarpatského osvetového strediska v Modre,  aj vďaka zlúčeniu súťažiacich dychových orchestrov z Bratislavského a Nitrianskeho kraja, podľa vyjadrenia odbornej poroty mala vysokú umeleckú úroveň a neopakovateľný umelecký zážitok. Bratislavský kraj prezentovali tri dychové orchestre, dva súťažili za Nitriansky kraj. Ich vystúpenia ponúkli vysokú programovú pripravenosť a napriek súčasnej epidemiologickej situácií  sa im podarilo dramaturgicky pripraviť náročný a zaujímavý repertoár.

Aktuálne, zavedením dištančného spôsobu výuky na ZUŠ,  neregistrujeme skupinové nácviky či už dychových, komorných alebo vokálnych telies.  Na druhej strane sme zaznamenali skutočnosť, že, ak je vôľa tvoriť a dosahovať ciele a výsledky, tak sa to dá, vždy sa nájdu vedúci umeleckých telies, ktorí nájdu spôsob a cestu, ako sa do súťaže zapojiť, uskutočniť prípravu a realizovať sa.

Dychové orchestre, ktoré pracujú v Nitrianskom kraji sú toho jasným dôkazom. Kde je vôla a chuť, tam sú aj výsledky. Detský dychový orchester Rosička z Bánova pod vedením dirigenta Jozefa Kozára si na krajskej súťaži prevzal diplom a umiestnenie v  zlatom pásme, ceny za individuálnu  hru na bicie nástroje – Šimon Polák, za dramaturgiu –  dirigent Jozef Kozár a špeciálnu cenu –  od divákov, ktorú  venovala Jednota dôchodcov Slovenska z Malaciek.

Dychový orchester Nitra zo ZUŠ J. Rosinského sa umiestnil v  zlatom pásme, ktorý svoju dramaturgiu postavil na veľmi náročne aranžované skladby.

Obidva dychové orchestre z nášho kraja postúpili na celoštátnu súťaž, ktorá sa bude konať 13. – 14. novembra 2021 v Lednických Rovniach.

Hlavným prínosom postupovej súťaže OdDYChpoDYCH bola možnosť prezentovať umeleckú tvorbu dychových orchestrov, motivovať deti, mládež a dospelých k rozvíjaniu žánrovej činnosti v tejto oblasti a rozširovať okruh  poslucháčov a fanúšikov.

Postupujúcim súborom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a držíme palce na celoštátnej súťaži!

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

27. novembra 2021 14:51
30. novembra 2021 14:52
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");