Táto udalosť je už neaktuálna

Očakávaná publikácia Pamätnica II. uvedená do života

Za prítomnosti predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Jána Pilipa, podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Petra Prochácku, starostu obce Dulovce Miloša Vicenu, riaditeľky Regionálneho osvetového strediska v Komárne Viery Vlčkovej, riaditeľky Krajanského múzea v Martine, riaditeľa Domu Matice slovenskej v Komárne Jozefa Černeka a ďalších hostí bola 28. februára 2023 v priestoroch Základnej školy v Dulovciach  do života uvedená nová publikácia Pamätnica II.

V úvode sa starosta obce Dulovce Miloš Vicena poďakoval za krásnu myšlienku zdokumentovania Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností Dulovce a možnosť byť hostiteľom  slávnostného aktu krstu.

„Vďaka iniciatívnej myšlienke, pri jednom priateľskom rozhovore  so skúsenou  autorkou viacerých publikácií Máriou Hrkľovou vznikol zámer, aby súčasná generácia i tá, ktorá príde po nás, prostredníctvom novej publikácie sprostredkovala odbornej i laickej verejnosti výsledky zmapovania vývoja, priebehu a súčasnej podoby Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností (JDMFS) v Dulovciach. Folklór, osobitne folklór detí a mládeže, si našiel pevné miesto v kultúrno – spoločenskej činnosti našej organizácie. Cieľom ROS v Komárne bolo vydanie monografickej publikácie Pamätnica II. o JDMFS v Dulovciach v 21.storočí, ktorá je pokračovaním publikácie Pamätnica, mapuje priebeh JDMFS v Dulovciach od roku 2006. Krôčik po krôčiku autorka Mária Hrkľová s metodičkou na úseku tradičnej ľudovej kultúry a folklóru, pretavovali projekt do reality. Vytvorili tím, ktorý naplnil moje predstavy o diele a knihu plnú spomienok a zážitkov ROS v Komárne vydalo.“ povedala v príhovore riaditeľka ROS v Komárne.

Úlohu krstného otca novej publikácie Pamätnica II. prijal predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip, ktorý dielo posypal zlatým práškom a zaželaj jej mnoho čitateľov. Zároveň sa poďakoval autorke diela Márii Hrkľovej a vydavateľovi publikácie ROS v Komárne. Ocenil prínos Pamätnice II., prostredníctvom ktorej sa podstata a význam festivalu budú šíriť k laikom, odbornej verejnosti, diváckej obci, rodinám a komunitám, folkloristickému hnutiu na Slovensku i v zahraničí.

Mária Hrkľová, autorka diela vyjadrila úprimné poďakovanie za podporu a pomoc všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom napomáhali pri vzniku tejto publikácie, pestrej mozaiky Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach.

.Záver podujatia patril autogramiáde.

Pocity radosti, šťastia i spokojnosti z tohto mimoriadneho dňa si budeme ešte dlho pamätať.

Súčasťou podujatia bol sprievodný program členov DFS Helička pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Nesvadoch a žiakov Základnej školy v Nesvadoch.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Publikácia reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za obsah publikácie.

Finančne prispel aj Nitriansky samosprávny kraj

Pamätnicu II. si môžete zakúpiť za 1,- € v Regionálnom osvetovom stredisku v Komárne

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

1. marca 2023 14:45
31. marca 2023 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");