Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Komárne ponúkli základným školy, stredným školám a gymnáziám okresu Komárno vzdelávacie besedy na tému Obchodovanie s ľuďmi. Určené boli pre 8. a 9. ročník základných škôl, stredné školy a gymnáziá.

Školy mali možnosť zapojiť sa do cyklu stretnutí venovaných téme prevencie zneužívania práce, o rizikách pri hľadaní si práce a o základných preventívnych postupoch – ako sa nestať obeťou.

Naším cieľom bolo  preniesť tému obchodovania s ľuďmi do praxe, medzi tie skupiny ľudí, ktorí sa stávajú najrizikovejšími skupinami tohto ohrozenia.

Besedy a workshopy boli spojené s premietaním filmu IOM 0800 800 818 so skutočnými výpoveďami týraných a zneužitých ľudí, s interaktívnymi aktivitami, odporúčaniami a príručkami, ako sa pripraviť na cestovanie za prácou do zahraničia a prezentáciou mobilnej aplikácie Safe Travel & Work Abroad z dielne IOM Slovensko.

Lektorkami boli Mgr. Daniela Chytilová a Mgr. Adriana Grupáčová, držiteľky certifikátu trénera v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi vydaného IOM Slovensko – Medzinárodnou organizáciou pre migráciu.

V 1. polroku 2017 sme usporiadali 19 besied na ôsmich školách okresu Komárno, ktorých sa zúčastnilo 276 žiakov a študentov.

Detaily podujatia

1. februára 2017 0:00
31. mája 2017 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");