Táto udalosť je už neaktuálna

Obchodovanie s ľuďmi

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Komárne ponúkajú pre školy okresu Komárno Sociálny tréning na tému Obchodovanie s ľuďmi. Určený je pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl, stredné školy a gymnáziá.

Vzdelávanie je venované téme prevencie zneužívania ľudskej práce, pracovnému vykorisťovaniu, rizikám hľadania práce a základným preventívnym postupom ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi.

Aktivity sú zamerané na prehlbovanie vedomostí v téme obchodovania s ľuďmi, nelegálneho zamestnávania, nástrah pri hľadaní si práce a pracovných pohovoroch.

Tréning je v trvaní štyroch vyučovacích hodín. Škola sa môže rozhodnúť, či žiaci absolvujú jedno stretnutie v trvaní štyroch hodín, alebo dve stretnutia každé v trvaní dvoch vyučovacích hodín.

Spojený je s premietaním filmu IOM 0800 800 818, prezentáciou mobilnej aplikácie Safe Travel & Work Abroad, s interaktívnymi aktivitami a odporúčaniami ako sa pripraviť na pracovný pohovor a cestovanie za prácou do zahraničia.

Lektorkou je Mgr. Adriana Grupáčová, držiteľka certifikátu trénera v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi vydaného IOM Slovensko – Medzinárodnou organizáciou pre migráciu.

 

22.01.2020 – Špeciálna základná škola s VJM, Košická 8 Komárno

26.02.2020 – Špeciálna základná škola s VJM, Košická 8 Komárno

18.03.2020 – Spojená škola Hradná 7 Komárno

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Detaily podujatia

26. februára 2020 8:00
26. februára 2020 9:00
Košická 8 Komárno
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");