Táto udalosť je už neaktuálna

Do 11. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica poslalo svoje práce 5057 detí z 311 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Bulharska, Ukrajiny a Chorvátska. Súťaž, ktorú vyhlasuje a realizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne sa tak stretla opäť s vysokým záujmom. Témou prác výtvarne nadaných detí boli vianočné, prírodné, zvykoslovné a biblické motívy.  Vianočné témy boli obohatené o svojskú detskú interpretáciu, zaujímavé riešenia a experimenty s materiálom, kombinovaním techník. Cieľom výtvarnej súťaže je nielen konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu a umelecké prístupy či dávať priestor prezentácii mladých umeleckých talentov, ale najmä priblížiť a sprítomniť tradičné chápanie Vianoc.

Kolekcia víťazných prác bude sprístupnená 8. decembra v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne, kde sa o 14.00 hodine uskutoční aj vyhlásenie výsledkov spojené s odovzdaním cien. Dolnokubínska výstava potrvá do 23. januára 2015.

 

Okres Komárno úspešne reprezentovali v kategórii

B – Základné školy

B1. KATEGÓRIA (6-10 rokov)

Maľba, kresba, grafika a počítačová grafika:

3. miesto získala Maja Virág Hűbsch (7r.) – ZŠ s VJM Móra Jókaiho Komárno

 

C – Základné umelecké školy

C2. KATEGÓRIA (11-15 rokov):

Maľba, kresba, grafika a počítačová grafika:

3. miesto získal Ákos Petrík (12r.) – ZUŠ Komárňanská Hurbanovo

 

Srdečne gratulujeme!!!

Detaily podujatia

8. decembra 2014 0:00
23. januára 2015 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");