Táto udalosť je už neaktuálna

Nože sa pridaj a zahraj si

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pozýva v rámci projektu KREATIV 2023 záujemcov na doplnkové odborné vzdelávanie v oblasti  hudobného folklóru Nože sa pridaj a zahraj si. Podujatie je určené členom neprofesionálnych folklórnych zoskupení, deťom i dospelým z Nitrianskeho kraja. Záujemcom, ktorí by si radi osvojili herno-technické zručnosti pri hre na tradičných ľudových nástrojoch – gajdách, ninere alebo citare.

Pod vedením odborných lektorov zrealizujeme počas piatich jednodňových workshopov a jedného dvojdňového sústredenia edukačné aktivity zamerané na hru na tradičných hudobných nástrojoch patriacich do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska. Podujatie bude zamerané na zveľaďovanie a uchovávanie prejavov tradičnej ľudovej kultúry.

Garantom a lektorom workshopu je István Katona, folklorista, tanečník, hudobník choreograf, pedagóg a etnológ, v rokoch 1983 – 1987 umelecký riaditeľ a choreograf vo folklórnom súbore Mladé srdcia, dnes známe ako Tanečné divadlo Ifjú Szivek v Bratislave.

Termíny: Jednodňové workshopy 07.10., 14.10., 21.10., 04. 11. a 11.11. 2023

Dvojdňové sústredenie  24. – 25. 11. 2023

Miesto:    Kultúrny park Árpáda Fesztyho v Martovciach (okres Komárno).

 

Organizačné pokyny a záväzná prihláška

Uzávierka prihlášok: 30. 09. 2023 (sobota)

Počet miest je obmedzený.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - Hlavný partner

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Detaily podujatia

1. novembra 2023 11:30
30. novembra 2023 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");