Táto udalosť je už neaktuálna

Dňa 20. mája 2018 sa v Kultúrnom dome v Novej Vsi nad Žitavou konala Krajská postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií 2018. Podujatie sa nieslo v duchu piesne, hudby, tanca a dramatického prejavu.

Okres Komárno reprezentovala Folklórna skupina Gyöngyösbokréta z Iže, ktorá sa nesúťažne predstavila pásmom ľudových piesní.

Značky:

Detaily podujatia

20. mája 2018 0:00
20. mája 2018 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");