Táto udalosť je už neaktuálna

Netradičné veľkonočné vajíčko

Opäť pripravujeme novú tvorivú dielňu, na ktorej vás naučíme ako si vyrobíte netradičné veľkonočné vajíčka zo studeného porcelánu.

Stretneme u nás v Regionálnom osvetovom stredisku na Petőfiho 2 v Komárne 12. apríla 2022 o 14:00 hod. a v prípade záujmu aj o 16:00 hod.

Všetkých záujemcov prosím, aby sa vopred na podujatie prihlásili na tel. čísle 0907 218 172, alebo emailom na osveta.vff@gmail.com, pretože máme obmedzený počet miest.

Tešíme sa na stretnutie!

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

12. apríla 2022 14:00
30. apríla 2022 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");