Táto udalosť je už neaktuálna

Nebezpečenstvá internetu

Lektorka : Mgr. Adriana Grupáčová

Teoretické a praktické vzdelávanie

Kybernetické šikanovanie prebieha vo virtuálnom priestore a jeho základom je anonymita. Je to opakujúce sa nepriateľské správanie namierené k obeti použitím informačných a komunikačných technológií. Internet ako nové médium ponúka aj nové možnosti k obťažovaniu. Prostredníctvom zverejňovania fotografií, osobných údajov, či ohovárania cez rôzne chaty dochádza najmä  u detí  ku kyberšikane. Vo virtuálnom priestore sa deti stávajú nahé pred ostatnými užívateľmi. A to aj tým, že zo svojho súkromia odhaľujú  mnoho osobných informácií. Ku kyberšikane často dochádza práve vtedy, keď pri nich nie sú prítomní dospelí ľudia. Okrem internetu sú prostriedkom šikanovania aj SMS správy a mobilné telefóny so zabudovanými fotoaparátmi. V porovnaní so šikanovaním v školskom prostredí, ktoré je obmedzené na konkrétnu dobu vyučovania, cez internet môže obťažujúca osoba zastihnúť svoju obeť kedykoľvek. Okrem toho, nemusí to byť len jedna osoba, ale aj viac ľudí, ktorí stoja za šikanovaním. Ak si rodič všimne, že jeho dieťa rado a chatuje na sociálnych sieťach, je vhodné prediskutovať s ním nebezpečenstvá virtuálnej komunikácie a takisto aj možné následky.

Detaily podujatia

12. februára 2020 8:00
12. februára 2020 12:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");