Táto udalosť je už neaktuálna

Deň školy sa konal 26. októbra 2018 v Svätom Petre, jeho organizátormi boli Základná škola s materskou školou Svätý Peter, Ing. Jozef Jobbágy, starosta obce Svätý Peter, Obecný úrad Svätý Peter, Dotyk ľudskosti, o.z. – Touch of Humanity, Regionálne osvetové stredisko Komárno. Realizuje sa každoročne v obci Svätý Peter, s cieľom prezentovať výsledky voľnočasových aktivít žiakov školy. Podujatia sa pravidelne zúčastňujú deti a mládež zahraničných Slovákov s dôrazom na Dolnú zem. Vystupujú v programoch spoločne so svätopeterskými žiakmi, ktorí sú potomkovia presídlencov z Dolnej zeme, a na Slovensko sa vrátili v rámci akcie Mať volá koncom štyridsiatych rokov XX. storočia. V tohoročnom programe Návraty – Podaj ruku cez hranicu, vystúpila okrem miestnych žiakov aj ľudová hudba Súdiovci zo Selenče v Srbsku, na čele s vedúcim Dr. Jurajom Súdim.

Podujatie svoj cieľ naplnilo a program Návraty – Podaj ruku cez hranicu, v ktorom účinkovali svätopeterskí žiaci spoločne so študentmi zo slovenskej Dolnej zeme, aby spoločne, ako kedysi ich predkovia, ktorí menili dolnozemské pustatiny v nový domov, preklenuli čas a v 21. storočí, v spoločnom európskom duchu niesli ďalej kultúru minulosti do čias budúcich.

Detaily podujatia

26. októbra 2018 0:00
26. októbra 2018 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");