Platnosť podujatia uplynula

Metodicko-inštruktážny seminár pre učiteľky MŠ a I. stupňa ZŠ k ucelenému vzdelávaciemu programu pre deti vo veku od 4 do 8 rokov bol pokračovaním 1. stretnutia, ktoré sme organizovali v roku 2013. Seminár bol zameraný na metodiku k druhým dvom zo štyroch publikácií programu Naučme sa spolu vychádzať. Pod vedením lektorky Mgr. Andrei Polokovej z občianskeho združenia Zlepšenie sveta sa účastníčky zoznámili nielen s kompletnou metodikou k publikáciám, ale naučili sa tiež ako viesť hodinu s deťmi a rodičmi. Všetky účastníčky dostali jednu knihu tohto programu a na USB kľúč im bola prenesená kompletná metodika ku všetkým publikáciám.

Značky:

Podrobnosti

19. júna 2014 0:00
19. júna 2014 0:00