Táto udalosť je už neaktuálna

Našim priaznivcom stále prinášame hudobné zážitky

V rámci krúžku komornej hry pre saxofonistov pracujúcom pri Regionálnom osvetovom stredisku v Komárne pod názvom Comorrasax sme pre vás nahrali duet s názvom Brown´s Jug od skladateľa Stephena Bullu. Na alt saxofónoch hrajú Daniela Litauszká a Silvia Macejová.

Brown´s Jug

Ohio Street

Columbus Drive

North Avenue

Lake Shore Drive

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

2. apríla 2021 9:09
4. apríla 2021 9:09
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");