Prebiehajúce podujatie

Našim priaznivcom stále prinášame hudobné zážitky

V rámci krúžku komornej hry pre saxofonistov pracujúcom pri Regionálnom osvetovom stredisku v Komárne pod názvom Comorrasax sme pre vás nahrali duet s názvom Lake Shore Drive od amerického skladateľa Grega Fishmana. Na alt saxofóne hrá Daniela Litauszká, na tenor saxofóne Pavol Litauszki.

Lake Shore Drive

North Avenue

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Podrobnosti

18. februára 2021 9:09
15. marca 2021 9:09