Platnosť podujatia uplynula

V rámci krúžku komornej hry pre saxofonistov pracujúcom pri Regionálnom osvetovom stredisku v Komárne pod názvom Comorrasax, pre vás pravidelne nahrávame a zverejňujeme videá. Nacvičujeme skladby prevažne jazzového charakteru rozpísané pre duet, trio alebo kvarteto.

Cool in the Kitchen / Stephen Bulla alt sax - Pavol Litauszki, Stégmár Erika

Break Even / Erik Veldkamp tenor - Pavol Litauszki alt - Daniela Litauszká, Silvia Macejová

Indian Journey / Erik Veldkamp (tenor - Pavol Litauszki, alt – Daniela Litauszká, Silvia Macejová)

Latin Experience / Erik Veldkamp tenor - Pavol Litauszki alt – Daniela Litauszká, Silvia Macejová

Africa / Erik Veldkamp, (tenor - Pavol Litauszki, alt - Stégmár Erika, Csorosz Erika)

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Podrobnosti

9. júna 2021 0:00
30. júna 2021 23:30