Táto udalosť je už neaktuálna

Zvestujeme vám nový kalendár

Predvianočný čas v nás vzbudil záujem o tému, ako vlastne vznikol kalendár a aká bola jeho cesta k dnešnej podobe. Na naše zvedavé otázky nám odpovedal Edo Koči, zamestnanec Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Pokračovali sme nemenej zaujímavou a tiež vianočnou myšlienkou. Narodenie Krista vo výtvarnom umení. A tu si slovo zobrala Eva Dénesová a priblížila nám túto tému.

Od gotiky po súčasnosť

Pokračovali sme v architektúre a jej poznávaní. V Monarchia Café sa stretneme nám 22.11.2018 Eva Dénesová porozprávala o gotickej architektúre.

 

Slohy v architektúre II.

Ďalšie stretnutie bolo voľným pokračovaním našej prvej témy o architektúre, nakoľko sme na prvom stretnutí všetko nestihli.

Príjemný podvečer sme strávili pri šálke kávy, čaju, alebo skvelej limonády a vypočuli si prednášku PhDr. Evy Dénesovej.

Slohy v architektúre I.

Naše kultúrne štvrtky sme rozšílili aj o výtvarné umenie, architektúru a krásno…

Úvodné stretnutie bolo venované architektúre. Malá nápoveda: Turistický sprievodca architektúrou, alebo ako sa na dovolenke v tej kráse nestratiť.

PhDr. Eva Dénesová nás previedla históriou a vývojom architektúry od Rimanov, Grékov až po gotiku.

Značky:

Detaily podujatia

20. septembra 2018 0:00
12. decembra 2018 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");