Platnosť podujatia uplynula

Mokrý kolódiový proces

V rámci súťaže AMFO 2024 Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom pripravuje pre účastníkov workshop, na ktorom bude tvorivou témou Mokrý kolódiový proces, pod odborným vedením Jozefa Kuceja.

Umelecké vzdelávanie sa bude konať 6. – 7. 4. 2024 od 9,00 hod. v Zichy Pont na Župnej ulici v Komárne.

Finančne podporil

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Podrobnosti

6. apríla 2024 15:08
7. apríla 2024 23:30