Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne spolupracovalo s Okresným úradom Komárno – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Mestským úradom Komárno, Slovenským červeným krížom a dobrovoľným hasičským zborom pri organizovaní Okresnej a mestskej súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany 2015, ktorá sa uskutočnila 23.4.2015 pri Mŕtvom ramene rieky Váh. Cieľom súťaže bolo v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti organizovanej v príprave na civilnú ochranu obyvateľstva, oboznámiť súťažnou formou žiakov s úlohami súvisiacimi s ochranou života, zdravia a majetku. Na štarte sa stretlo 16 družstiev z okresu Komárno a 1 družstvo zo susedného Komáromu.

Značky:

Detaily podujatia

23. apríla 2015 0:00
23. apríla 2015 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");