Táto udalosť je už neaktuálna

Mládež spieva 2022

Regionálne osvetové stredisko v Komárne uskutoční 7. apríla 2022 Krajskú postupovú súťaž Mládež spieva 2022 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho v Komárne. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Cieľom súťaže Mládež spieva 2022 je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti zborového spevu. Podujatia sa zúčastnia detské a mládežnícke spevácke zbory, ktoré pôsobia v Nitrianskom samosprávnom kraji. Hlavným cieľom je udržať a oživiť túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti, ktorá si vyžaduje svedomitú a systematickú prácu.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

7. apríla 2022 12:44
30. apríla 2022 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");