Táto udalosť je už neaktuálna

Mládež spieva 2020

 

Postupujúci mládežnícky spevácky zbor z okresu Komárno sa zúčastní na Krajskej postupovej súťažnej prehliadke mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2020 ktorú organizuje Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch usporiada dňa 13 marca 2020.

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti zborového spevu.  

Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky mládežnícke spevácke zbory pôsobiace na území Slovenskej republiky, ktoré spravidla pôsobia na základných umeleckých školách, stredných školách a konzervatóriách. Viac informácií získate na www.rosnz.sk

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

13. marca 2020 8:00
13. marca 2020 18:00
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho, Hradná, Komárno, Slovensko
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");