Táto udalosť je už neaktuálna

Cena za interpretáciu skladby na celoštátnej súťaži

V Prievidzi sa uskutočnil v dňoch 29. – 30. mája 2019 už 50. ročník súťaže detských speváckych zborov Mládež spieva. Keďže sa tohtoročné podujatie nieslo v znamení osláv, organizátori sa pri tejto príležitosti rozhodli nezaraďovať zbory do víťazných pásiem, ale každý spevácky zbor dostal špeciálne ocenenie.

Detský spevácky zbor „veľkých“ Schola Mariana pri spojenej cirkevnej škole Marianum v Komárne získal Cenu za interpretáciu skladby Milana Nováka, Tüzet Uram, Jézus! ( Oheň, Ježiš!)

Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

 

Mládež spieva 2019 a úspech našich zborov – Krajská súťaž

Na Krajskej postupovej súťaži a prehliadke detských speváckych zborov Mládež spieva 2019, ktorá sa konala 10. apríla 2019 v priestoroch Cisársko – kráľovskej jazdiarne v Nových Zámkoch pod organizačnou taktovkou novozámockého Regionálneho osvetového strediska, dosiahli dva spevácke zbory z Komárna vynikajúce výsledky. DSZ malých Schola Mariana získal zlaté pásmo a DSZ veľkých získal zlaté pásmo s pochvalou poroty a postupom na celoštátnu súťaž. Oba zbory pôsobia pri SCŠ Marianum v Komárne a vedie ich dirigentka Yvette Orsovics.

Gratulujeme speváckym zborom k dosiahnutým výsledkom a speváckemu zboru veľkých Schola Mariana želáme veľa úspechov na celoštátnej súťažnej prehliadke, ktorá sa bude konať 29. – 31. 5. 2019 v Prievidzi.

     

Deti deťom 2019 – okresná súťaž

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo 18. marca 2019 postupovú súťažnú prehliadku detských speváckych zborov Deti deťom 2019 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Komárne. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Nesúťažne vystúpili DSZ Hviezdička pri MŠ Kapitánova, DSZ Slniečko pri MŠ Lodná a DSZ Malý námorníček pri MŠ Mieru v Komárne. V súťažnej časti sa predstavilo päť malých DSZ a tri veľké DSZ. Na prehliadke sa zúčastnilo viac ako 320 detských spevákov.
Na podujatí boli ocenení aj tí, ktorí dlhoročne aktívne podporujú a rozvíjajú amatérsku kultúru a zborový spev. Eleonóra Hunčagová z Národného osvetového centra v Bratislave odovzdala poctu generálneho riaditeľa NOC Silvii Szalayovej za dlhodobú spoluprácu na úseku zborového spevu a hudby s Regionálnym osvetovým strediskom a prínos pre neprofesionálnu kultúru v regióne. Jozefovi Kazánovi bola Národným osvetovým centrom v Bratislave udelená Pocta Svätého Gorazda pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú metodickú a organizačnú činnosť a významný podiel na rozvoji zborového spevu v regionálnych podmienkach. Riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne, Viera Vlčková, udelila Ďakovný list riaditeľke Mestského kultúrneho strediska Anne Vargovej za aktívnu podporu neprofesionálneho umenia a dlhoročnú úspešnú spoluprácu s ROS v Komárne a Eve Mádelovej za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní postupovej súťaže speváckych zborov Deti deťom.
V Komárne je tradícia zborového spevu veľmi silná a vďaka zanieteným dirigentom a vedúcim speváckych zborov je stálou súčasťou nášho kultúrneho života.
Deti deťom je dlhoročnou súťažnou prehliadkou v oblasti zborového spevu, na ktorej sa zúčastňujú deti zo všetkých typov škôl. Na pódiu zaznievajú piesne v rôznych jazykoch (slovenčina, maďarčina, čeština, latinčina,…). Účinkovanie v speváckom zbore vytvára priestor pre poslucháčsku bázu vážnej hudby a orientáciu na kultúrne a duchovné hodnoty. Možnosť súťažiť vytvára pocit spolupatričnosti a priestor na zdokonaľovanie sa. Pre pedagógov je ideálnym priestorom na realizáciu pedagogicko-výchovných cieľov.
Poslaním prehliadky je prehlbovať talent a vzťah k hudbe, k jej krásam a dlhoročným tradíciám.
V každej dobe, aj v dnešnej, človek túži po peknej melódii, piesni, rozptýlení, ktoré ho odvádzajú od každodenného života. Práca v speváckom zbore a zborový spev je najkrajšia kolektívna disciplína, ktorá vychováva deti a mládež, cibrí talent, vkus, myslenie aj cítenie a rozvíja zmysel pre krásu. Cieľom prehliadky bolo podporiť tradíciu zborového spevu.
Odborná porota pracovala v zložení: Jozef Kazán, Silvia Szalayová a Katarína Čupková.
Prehliadka sa konala aj vďaka finančnému prispeniu Mesta Komárno. Zo súťažnej prehliadky pripravila reportáž aj RTVS (od 45:20).

 

Výsledková listina

Nesúťažne vystúpili:

DSZ Malý námorníček pri MŠ Mieru v Komárne

Dirigentka: Darina Czölderová

 

DSZ Slniečko pri MŠ Lodná v Komárne

Dirigentka: Oľga Egressyová

 

DSZ Hviezdička pri MŠ Kapitánova v Komárne

Dirigentka: Zlatica Libaiová

 

Súťažné vystúpenia malých DSZ:

Zlaté pásmo s pochvalou poroty

DSZ malých Schola Mariana pri CSŠ Marianum s VJM v Komárne

Dirigentka: Mgr. Orsovics Yvette, PhD.

 

Zlaté pásmo

DSZ malých pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne

Dirigentka: Mgr. Annamária Pfeiferlik

 

Zlaté pásmo

DSZ Škovránok pri ZŠ Pohraničná v Komárne

Dirigentka: Mgr. Alžbeta Kolláriková

 

Strieborné pásmo

DSZ malých pri ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne

Dirigentka: Kiss Gitta

 

Strieborné pásmo

DSZ Margarétky pri ZŠ J. A. Komenského

Dirigentka: Viera Harmatová

 

Súťažné vystúpenia veľkých DSZ:

Zlaté pásmo s pochvalou poroty

DSZ veľkých Schola Mariana pri CSŠ Marianum s VJM v Komárne

Dirigentka: Mgr. Orsovics Yvette, PhD.

 

Zlaté pásmo

DSZ veľkých pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne

Dirigentka: Mgr. Monika Juhász

 

Strieborné pásmo

DSZ veľkých pri ZŠ s VJM Eötvösa v Komárne

Dirigent: Mgr. Lýdia Poláková

Deti deťom 2019 – vyhlásenie súťaže

Regionálne osvetové stredisko v Komárne uskutoční 18. marca 2019 súťažnú prehliadku detských speváckych zborov Deti deťom 2019 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Komárne.

Cieľom súťažnej prehliadky je rozvíjanie tradícií zborového spevu. Podujatie je určené pre detské spevácke zbory. Poslaním prehliadky je prehlbovať vzťah k hudbe a jej krásam. Deti nadobudnú nové vedomosti a skúsenosti v zborovom speve.

Poradný zbor na úseku zborového spevu sa uskutoční 6. marca 2019 v priestoroch ROS v Komárne o 13:30 hod.

Uzávierka prihlášok: 6. marec 2019

Značky:

Detaily podujatia

18. marca 2019 0:00
18. marca 2019 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");