Platnosť podujatia uplynula

Úspech na celoštátnej súťaži Mládež spieva!

Na 47. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky mládežníckych speváckych zborov MLÁDEŽ SPIEVA 19. – 21. mája 2016 v Rimavskej Sobote, venovanej 100. výročiu narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu Nitriansky kraj úspešne reprezentoval Mládežnícky spevácky zbor Schola Mariana pri Spojenej cirkevnej škole Marianum s VJM v Komárne.

MSZ Schola Mariana získal DIPLOM za I. PÁSMO a DIPLOM – CENU PRIMÁTORA MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA za interpretáciu skladby Miklósa Kocsára Psallite Deo.

Ďakujeme a srdečne blahoželáme!

     

Krajská súťažná prehliadka Mládež spieva 2016 – výsledky

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo 6. mája 2016 v priestoroch Dôstojníckeho pavilónu v Komárne 47. ročník krajského kola postupovej súťažnej prehliadky Mládež spieva 2016. Súťažilo sa v kategórii mládežníckych speváckych zborov. Ako hosť programu sa predstavil Budapeštiansky slovenský spevácky zbor OZVENA.

Na postupovej súťaži a prehliadke účinkovali: Spevácky zbor DÚHA pri Základnej umeleckej škole Jozefa Rosinského v Nitre, Spevácky zbor PRIMULKA pri Základnej škole Endre Adyho s VJM v Štúrove, Mládežnícky spevácky zbor Schola Mariana pri Cirkevnom gymnáziu Marianum s VJM v Komárne. Ďalej vystúpil Spevácky zbor pri Cirkevnej základnej škole Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Súťažná prehliadka Mládež spieva je súťažnou prehliadkou v oblasti zborového spevu, ktorou si jej účastníci všetkých typov škôl vytvárajú a upevňujú kultúru osobnosti moderného človeka. Účinkovanie v speváckom zbore vytvára priestor pre poslucháčsku bázu vážnej hudby a orientáciu na kultúrne a duchovné hodnoty. Možnosť súťažiť vytvára pocit spolupatričnosti a priestoru na zdokonaľovanie.

 

Výsledková listina

Mládežnícky spevácky zbor Schola Mariana pri Cirkevnom gymnáziu Marianum s VJM v Komárne

Zlaté pásmo s pochvalou poroty – postup na celoštátne kolo

Cena za výbornú interpretáciu povinnej skladby

 

Spevácky zbor DÚHA pri ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

Cena za výbornú hlasovú kultúru a vynikajúce výkony sólistiek

Cena Zuzane Babuljakovej za vynikajúci klavírny sprievod

 

Spevácky zbor PRIMULKA pri ZŠ Endre Adyho s VJM v Štúrove

Cena za zaujímavú detskú dramaturgiu

 

Spevácky zbor pri CZŠ Antona Bernoláka v Nových Zámkoch

Cena za interpretáciu skladieb slovenských autorov

 

Budapeštiansky slovenský spevácky zbor OZVENA

Cena za propagáciu slovanskej zborovej tvorby

 

Oceneným speváckym zborom blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

Značky:

Podrobnosti

6. mája 2016 0:00
21. mája 2016 0:00