Táto udalosť je už neaktuálna

Celoštátna súťažná prehliadka Mládež spieva 2015

V Prievidzi 26.- 29. mája 2015 sa predstavili detské spevácke zbory z celého Slovenska na 46.ročníku celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Mládež spieva.
Súťaž bola venovaná 100. výročiu narodenia hudobného skladateľa, dirigenta a zbormajstra Ondreja Francisciho. Mládež spieva je najstaršou a v posledných rokoch jedinou súťažou v oblasti zborového spevu detí na Slovensku.

Na prehliadke sa predstavili detské spevácke zbory (DSZ) z Prievidze, Trenčína, Novej Bane, Košíc, Hlohovca, Rajca, Štúrova, Nitry a Komárna.

Okres Komárno na súťaži reprezentoval Detský spevácky zbor veľkých Schola Mariana pod vedením dirigentky Mgr. Yvette Orsovics, PhD.

Na celoštátnej súťaži spevácky zbor získal diplom a bol zaradený do strieborného pásma.

Srdečne blahoželáme!

 

Krajská súťažná prehliadka Mládež spieva 2015 – výsledky

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo 6. mája 2015 v priestoroch Dôstojníckeho pavilónu v Komárne 46. ročník krajského kola postupovej súťažnej prehliadky Mládež spieva 2015. Súťažilo sa v kategórii detských speváckych zborov. Predstavili sa: Spevácky zbor a komorná inštrumentálna skupina Gymnázia J. Selyeho v Komárne, Detský spevácky zbor DÚHA pri Základnej umeleckej škole Jozefa Rosinského v Nitre, Detský spevácky zbor PRIMULA pri Základnej umeleckej škole Ferenca Liszta v Štúrove a Detský spevácky zbor Schola Mariana zbor „veľkých“ pri Spojenej cirkevnej škole Marianum s VJM v Komárne. Ďalej vystúpili Detský spevácky zbor malých pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne a Detský spevácky zbor malých pri Cirkevnej základnej škole Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Súťažná prehliadka Mládež spieva je súťažnou prehliadkou v oblasti zborového spevu detí, ktorou si jej účastníci všetkých typov škôl vytvárajú a upevňujú kultúru osobnosti moderného človeka. Účinkovanie v speváckom zbore vytvára priestor pre poslucháčsku bázu vážnej hudby a orientáciu na kultúrne a duchovné hodnoty. Možnosť súťažiť vytvára pocit spolupatričnosti a priestoru na zdokonaľovanie. Pre pedagógov je ideálnym priestorom k realizácii pedagogicko-výchovných cieľov.

 

Kategória „ veľkých“ zborov

Detský spevácky zbor „ veľkých“ Schola Mariana s VJM v Komárne

Zlaté pásmo, s pochvalou poroty – postup na celoštátne kolo

Cena za najlepší výkon

Detský spevácky zbor DÚHA pri ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre

Zlaté pásmo, s pochvalou poroty – postup na celoštátne kolo

Cena za interpretáciu diel slovenských autorov

Detský spevácky zbor PRIMULA pri ZUŠ Ferenca Liszta v Štúrove

Zlaté pásmo

 

Kategória „ malých“ zborov

Detský spevácky zbor malých pri MsKS a ZŠ s VJM Móra Jókaiho v Komárne

Zlaté pásmo

Detský spevácky zbor „malých“ pri CZŠ Antona Bernoláka v Nových Zámkoch

Zlaté pásmo

 

Oceneným detským speváckym zborom blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

 

Fotogaléria

 

Vyhlásenie prehliadky Mládež spieva 2015

Vážení priatelia zborového spevu. Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje dňa 6. mája 2015 v priestoroch Dôstojníckého pavilónu v Komárne 46. ročník krajského kola postupovej súťažnej prehliadky Mládež spieva 2015. Podmienkou pre akceptáciu do súťaže je splnenie dramaturgických podmienok, predovšetkým nacvičenie povinnej skladby. Poradný zbor pre zborový spev pri NOC v Bratislave ako povinnú skladbu pre detské spevácke zbory určil slovenskú ľudovú pieseň Kázala mi mati v úprave Ondreja Francisciho.

Okrem toho sa odporúča do súťažného programu zaradiť polyfónnu skladbu (kánon), skladbu slovenského autora a úpravu ľudovej piesne. Súťažný program musí byť v časovom limite 10 – 14 minút čistej hudby.

Značky:

Detaily podujatia

26. mája 2015 0:00
29. mája 2015 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");