Táto udalosť je už neaktuálna

Opäť spolu

 

Dve slová, ktorými možno vyjadriť stretnutie priaznivcov folklóru. Ľudí s elánom, ktorí s nadšením, svojou pravidelnou prácou vo folklórnych kolektívoch vynakladajú úsilie tradovania a šírenia ľudových obyčajov, piesní, tancov, hier i krásnych krojov. Práve od nich sa folklór, najmä hudobný a tanečný, ale i zvykoslovný dostáva k ľuďom, k divákom. Pretože im záleží na tom, ako je ľudová kultúra verejnosti prezentovaná, využívajú každú možnosť vzdelávať sa.

Po dvojročnej pauze sa nám opäť podarilo nadviazať na cyklické edukačné podujatie Metodika ľudových tancov Podunajska III., ktoré vzniklo na základe potrieb a požiadaviek všetkých tých, ktorí sa zaoberajú ľudovým tancom a ľudovým umením.

Záujem o tento ročník prejavili nielen vedúci, ale aj členovia detských folklórnych súborov. Bolo cítiť, že uplynulé obdobie opatrení, ktoré im neumožňovalo stretávať sa, nepriaznivo ovplyvnilo najmä ich činnosť. Od prvého stretnutia boli hlavne detskí účastníci plní očakávaní. Teoretické a praktické aktivity počas piatich dní v mesiaci november prebiehali pod vedením odborných lektorov Istvána Katonu a Beáty Sebő v priestoroch Domu Kultúry Hurbanovo a ZŠ M. Katonu s VJM Búč. V úvode oboznámili všetkých so všeobecnou charakteristikou tanečného folklóru na Slovensku, stručným prehľadom folklórnych tanečných oblastí i výraznejších podoblastí Slovenska. Uviedli rôzne možnosti získania vhodných materiálov a zdrojov, z ktorých môžu pri svojej tvorbe vedúci i členovia súborov čerpať informácie. Osobitý dôraz kládli na oblasť Podunajska, na jeho polohu, osídlenie, prehľad známych tancov a ich popisov i ľudový odev. Zdôraznili, že nevyhnutnou súčasťou folklóru je aj množstvo piesní, teda hudobný folklór. Nasledovali praktické cvičenia, na ktorých sa účastníci pod odborným vedením oboznamovali s metódami výučby ľudových tancov. Zároveň si osvojovali autentické prvky tancov a piesne z oblasti Podunajska, konkrétne Dievčenské hry a tance z obdobia pôstu, Tance s náradím (Bodzianske Lúky) i Meštianske tance. Záver podujatia patril Tanečnému domu a tanečnej improvizácii. Za sprievodu ľudovej hudby pracovali s motívmi, motivickými väzbami a tanečnými dielmi podľa vlastného uváženia, pričom sa snažili dodržiavať zaužívané pravidlá a vnútornú štruktúru tanca. Zjednodušene povedané – tancovali podľa určitých pravidiel. Účastníci odchádzali nielen s osvedčením o absolvovaní, ale hlavne s množstvom nových vedomostí a zručností. Spokojnosť a radosť v očiach pedagógov a členov detských folklórnych súborov, že sa s úspechom niečo nové naučili, bola odmenou pre lektorov ako aj pre organizátorov.

Folklórne zoskupenia a detské folklórne kolektívy prezentáciou výsledkov ich systematickej práce podporia šírenie nehmotného kultúrneho dedičstva a pomôžu uchovať nemálo tanečných a hudobných skvostov, ktoré by inak upadli do zabudnutia. Veď korene človeka siahajú všade tam, kde uchováva a prezentuje tradície, zvyky a folklór, ktoré nám ako najväčšie bohatstvo zachovali naši predkovia.

Vzdelávaciu aktivitu ROS v Komárne pod názvom Metodika ľudových tancov Podunajska III., ktorá bola súčasťou projektu KREATIV 2022, z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Nitriansky samosprávny kraj.

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

24. novembra 2022 13:56
31. decembra 2022 13:56
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");