Táto udalosť je už neaktuálna

Metodika ľudových tancov Podunajska III.

Spoznajte ešte nepoznané… V tomto duchu ponúka Regionálne osvetové stredisko v Komárne priestor pre vedúcich i členov folklórnych kolektívov, tanečných pedagógov folklórnych zoskupení, základných umeleckých škôl, tanečných krúžkov materských škôl, či pedagógov základných škôl Nitrianskeho kraja na doplnkové odborné vzdelávanie. Zamerané bude na zveľaďovanie a uchovávanie prejavov tradičnej tanečnej ľudovej kultúry regiónu Podunajska, výučbu tanečného folklóru vo folklórnych kolektívoch pre deti, mládež, dospelých. Formou teoretických a praktických cvičení počas troch jednodňových workshopov a jedného dvojdňového sústredenia sa  pod vedením odborných lektorov budeme venovať metodike nácviku ľudového tanca, typológii tradičných ľudových tancov, analýze, princípom a vnútornej štruktúre, základom choreografie a tanečnej improvizácii. Vďaka novým odborným poznatkom budú mať pedagógovia možnosť efektívnejšie pracovať vo svojich folklórnych kolektívoch, zavádzať nové choreografie typické a autentické pre región Podunajska, čo je hlavným cieľom podujatia.

Garantom a lektorom workshopu je István Katona, folklorista, tanečník, hudobník choreograf, pedagóg a etnológ, v rokoch 1983 – 1987 umelecký riaditeľ a choreograf vo folklórnom súbore Mladé srdcia, dnes známe ako Tanečné divadlo Ifjú Szivek v Bratislave.

Jednodňové workshopy v termínoch 4. 11. (v prípade nepredvídateľných okolností 5.11.), 11. 11., 18. 11. 2022 sa budú konať v priestoroch Domu kultúry Hurbanovo / Kultúrház Ógyalla a v priestoroch  ZŠ M. Katonu s VJM – Katona Mihály Alapiskola Hlavná 503 Búč-Búcs, a dvojdňové sústredenie v termíne 25. – 26. 11. 2022  sa bude konať v priestoroch ZŠ M. Katonu s VJM – Katona Mihály Alapiskola Hlavná 503 Búč-Búcs.

Podujatie Metodika ľudových tancov Podunajska III. sa realizuje v rámci projektu pod názvom KREATIV 2022.

Program, Organizačné pokyny a záväzná prihláška

Počet miest je obmedzený.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - Hlavný partner

Tamara Bátorová
metodik pre folklór a regionálnu tradičnú kultúru
administratívny pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648

E-mail:
tamara.batorova@ros-komarno.sk
batorova.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

4. novembra 2022 13:39
30. novembra 2022 13:39
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");