Táto udalosť je už neaktuálna

V spolupráci so Spoločným školským úradom v Komárne a Slovenskou agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici sme 11.3.2014 v priestoroch ZŠ J. A. Komenského v Komárne pripravili metodický deň pre učiteľov základných a stredných škôl v okrese Komárno.

Lektorky RNDr. Jana Šimonovičová, PhD. a Mgr. Veronika Páričková zo SAŽP predstavili účastníkom metodiku k novému školskému programu Enviróza, ktorý je zameraný na problematiku environmentálnych záťaží. Taktiež predstavili ďalšie programy, súťaže a aktivity SAŽP, do ktorých sa môžu školy zapojiť. Každý účastník metodického dňa dostal balíček metodických materiálov a pomôcok environmentálnej výchovy – pracovné listy, metodiky, informačné postery, pexesá a ďalšie.

Značky:

Detaily podujatia

11. marca 2014 0:00
11. marca 2014 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");