Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne a Slovenská agentúra životného prostredia pripravili metodický deň pre učiteľov zameraný na programy environmentálnej výchovy SAŽP pre školy, ktorý sa uskutočnil 12.3.2015 v priestoroch ZŠ J. A. Komenského, Komenského 3, Komárno. Lektorka RNDr. Jana Šimonovičová, PhD. predstavila účastníkom aktuálnu ponuku environmentálnej výchovy SAŽP, vyhodnotila 1. ročník školskej hry Enviróza, do ktorej sa zapojili aj školy z okresu Komárno a informovala o novinkách v jej aktuálnom ročníku. Záver bol venovaný Stredisku environmentálnej výchovy Dropie a ukážkam ich aktivít, ktoré predstavila Ing. Katarína Béresová.

Značky:

Detaily podujatia

12. marca 2015 0:00
12. marca 2015 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");