Platnosť podujatia uplynula

Regionálne osvetové stredisko v Komárne spolu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Komárne usporiadalo v rámci mesiaca úcty k starším 20.10.2014 pre klientov Zariadenia pre seniorov na Špitálskej ulici v Komárne merania tlaku a cholesterolu. Zúčastnení mali možnosť zistiť svoju hladinu cholesterolu v krvi jednoduchým testom, pri ktorom im bola odobratá kvapka krvi z prsta a aplikovaná na testovacie prúžky. Následne pracovníci RÚVZ všetkým odmerali tlak.

Značky:

Podrobnosti

20. októbra 2014 0:00
20. októbra 2014 0:00