Táto udalosť je už neaktuálna

Marec mesiac knihy

Mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých i starších. Pri tejto príležitosti vám počas celého mesiaca opäť ponúkame prostredníctvom vynikajúcej spisovateľky Daniely Kapitáňovej, rodáčky z Komárna, ktorá nám všetkým spríjemňuje dni aj na  vlnách rádia Devín, odporúčania na čítanie zaujímavých knižných titulov.

Danilea Kapitáňová odporúča I.

Daniela Kapitáňová odporúča II.

Daniela Kapitáňová odporúča III.

Daniela Kpaitáňová odporúča IV.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Detaily podujatia

1. marca 2021 14:23
31. marca 2021 23:30
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");