Platnosť podujatia uplynula

Maľované kamene – nová téma tvorivej dielne pre kreatívnu verejnosť.

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Značky:

Podrobnosti

10. mája 2022 14:00
31. mája 2022 23:30