Táto udalosť je už neaktuálna

LINORYT

V rámci súťaže Výtvarné spektrum 2024 Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom pripravuje pre účastníkov workshop, na tému Linoryt pod odborným vedením Hajnalky Lukács. Umelecké vzdelávanie sa bude konať 2. 3. 2024 od 9,00 hod. v priestoroch Základnej umeleckej školy v Komárne.

 

ĎAKUJEME ZA ZÁUJEM, WORKSHOP MÁME OBSADENÝ!

Finančne podporil

Jana Mačicová
metodik pre výtvarníctvo, foto, film, tvorivé dielne, kluby a krúžky, prácu s marginalizovanými skupinami

propagačné práce

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0918 940 648, 0907 218 172

E-mail:
jana.macicova@ros-komarno.sk
osveta.vff@gmail.com

Detaily podujatia

2. marca 2024 8:08
4. marca 2024 8:08
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");