Táto udalosť je už neaktuálna

Letný kurz zbormajstrov 2023

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Národným osvetovým centrom pozýva záujemcov na Letný kurz zbormajstrov 2023 (LKZ 2023), pod vedením kvalifikovaných lektorov, určený zbormajstrom amatérskych speváckych zborov, ktorý sa bude konať 10. – 14. júla 2023 v Komárne v rámci projektu KREATIV 2023.

LKZ 2023 je odborné vzdelávanie určené zbormajstrom všetkých kategórií amatérskych speváckych zborov (detských, mládežníckych a dospelých), začiatočníkom, mierne pokročilým i pokročilým. Garantkou LKZ 2023 je prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD., a ďalšími lektormi sú: Darina Andučič-Tóthová, DiS. art., Mgr. Tatiana Kanišáková, PhD., Mgr. Katarína Kružíková a doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD.

 

Časový harmonogram podujatia

10 .07.2023

13:00 – 15:00  príchod, registrácia a ubytovanie účastníkov (Penzión Litovel v Komárne)

16:00 – 18:30 otvorenie LKZ 2023 – predstavenie lektorov, úvod, prevzatie metodických materiálov, workshop

19:00 zoznamovací večierok

 

Kurz pozostáva z individuálnych a kolektívnych prednášok v priestoroch ZUŠ v Komárne

11.- 13. 07. 2023

Časový harmonogram počas podujatia:

09:00 – 12:00 individuálne a kolektívne prednášky

14:00 – 16:00 individuálne a kolektívne prednášky

17:00 – 19:00 spoločný nácvik skladieb v spolupráci z cvičným speváckym zborom Concordia z Komárna

 

 14. 07. 2023 v priestoroch ZUŠ v Komárne

09:00 – 12:00 individuálne a kolektívne prednášky

 

Nacvičené skladby v závere kurzu odznejú na slávnostnom koncerte v spolupráci s miešaným speváckym zborom Concordia z Komárna, ktorého zbormajstrom je István Stubendek.

Účastnícky poplatok 100 € zahŕňa ubytovanie na 4 noci (penzión Litovel, (www.penzionkomarno.sk), stravovanie formou plnej penzie a kurzovné.

Záverečný koncert bude 14. júla o 17,00 v Dôstojníckom pavilóne v Komárne.

Limitovaný počet frekventantov je 20.

Z verených zdrojov podporil hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Spoluorganizátor:

Mgr. art. Michal Stahl
odborný pracovník pre hudbu a spev, Národné osvetové centrum, Bratislava
02/ 204 71 209
0905 483 836
michal.stahl@nocka.sk

Detaily podujatia

10. júla 2023 14:59
31. júla 2023 14:59
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");