Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko pripravilo v mesiacoch júl a august v Komárne hudobné dielne zamerané na hru na dychových nástrojoch v termínoch 6. júla, 20. júla, 03. a 17. augusta. V čase od 15,00 – 20,00. Účastníci si zdokonalia techniku hry, zlepšia teoretické vedomosti a vyskúšajú si hru s hudobným sprievodom, hru v ansámbli ako duo, trio alebo kvartet a základy improvizácie v bluesovej forme. Lektor – Pavol Litauszki – pedagóg hry na saxofón.

Podmienkou je vlastný hudobný nástroj!

Pavol Litauszki
metodik pre hudbu a spev
organizačný pracovník

Tel.: 035/ 760 3783
Mob.: 0911 204 031

E-mail:
pavol.litauszki@ros-komarno.sk
litauszki.osveta@gmail.com

Značky:

Detaily podujatia

20. júla 2020 14:05
17. augusta 2020 14:05
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");