Táto udalosť je už neaktuálna

Letné hudobné dielne

Regionálne osvetové stredisko pripravilo v mesiacoch júl a august v Komárne hudobné dielne zamerané na hru na dychových nástrojoch v termínoch 10. júla, 24. júla, 1., 15. a 21. augusta. V čase od 15,00 – 20,00. Účastníci si zdokonalili techniku hry, zlepšili teoretické vedomosti a vyskúšali si hru s hudobným sprievodom, hru v ansámbli ako duo, trio alebo kvartet a základy improvizácie v bluesovej forme. Lektor – Pavol Litauszki – pedagóg hry na saxofón.

Podmienkou je vlastný hudobný nástroj!

Značky:

Detaily podujatia

10. júla 2019 0:00
21. augusta 2019 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");