Platnosť podujatia uplynula

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 30.4.2015 stretnutie Lajf klubu. Pod vedením lektorky Renáty Romhányiovej sme sa naučili ako pomocou rúk a prstov vytvárať mudry, prastarú metódu na dosiahnutie energetickej, psychickej i telesnej rovnováhy. Pomocou týchto gest sa prenáša energia do ďalších častí tela a tým sa aktivuje ich rovnováha v tele.

Značky:

Podrobnosti

30. apríla 2015 0:00
30. apríla 2015 0:00