Táto udalosť je už neaktuálna

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 29.9.2015 o 16.30 hod. stretnutie Lajf klubu s lektorkou Renátou Romhányiovou na tému Integrita osobnosti. Stáva sa vám, že po stretnutí s niektorými ľuďmi sa cítite unavení, vyčerpaní, bez energie a neviete prečo? Na septembrovom Lajf klube sme získali odpovede aj na tieto otázky. Hovorili sme totiž o zlodejoch energie tzv. energetických upíroch. Dozvedeli sme sa aké sú základné typy zlodejov energie, ako ich identifikovať, ako sa im brániť, i ako si pred nimi ustrážiť vlastnú energiu.

Integrita osobnosti je prejavom komplexnosti, rozvoja a zrelosti človeka, ktorý vyznáva princíp pravdy a dobra, etiky, morálky a bezrizikovosti. Jeho atribútmi sú zhoda skutkov, činov, hodnôt, princípov a správnych postojov.

Značky:

Detaily podujatia

29. septembra 2015 0:00
29. septembra 2015 0:00
document.getElementById("from").setAttribute("autocomplete", "off"); document.getElementById("to").setAttribute("autocomplete", "off");