Platnosť podujatia uplynula

Prvé stretnutie LAJF klubu v roku 2014 sa uskutočnilo 21.1.2014 o 16:30 v priestoroch Mokka café, Župná 11, Komárno. Lektorka Ing. Izabela Platznerová hovorila na tému – Choroba ako symbol. Účastníci sa dozvedeli, že každá choroba má svoj význam a nič sa nedeje náhodne. Našepkáva nám, že niečo robíme nesprávne. Chorobu je treba chápať ako zmysluplné dianie, ako prostriedok duše, ktorým sa dajú previesť neriešené duševné konflikty do vedomia.

Značky:

Podrobnosti

21. januára 2014 0:00
21. januára 2014 0:00